SCHLIESSEN

Social Bookmarks

favoriten.detwitter.comfacebook.comGoogle+Mister WongXINGTechnorati

Suche

Fabiene Holz


 Fabiene Holz
Fabiene Holz

ANFAHRT

DATEN

Aktualisiert am
29.08.2019
Korrekturmeldung
fabiene@regp.de
Adresse
Drucken

Jugendpfarramt der Nordkirche

Referentin

Referentin Pfadfinderarbeit REGP

Institution
Jugendpfarramt der Nordkirche
Adresse
Koppelsberg 5
24306 Plön

Ring Ev. Gemeindepfadfinder (REGP)

Beauftragte der Nordkirche

Institution
Ring Ev. Gemeindepfadfinder
Adresse
Plöner Chaussee 49
24326 Ascheberg
E-Mail
fabiene@regp.de